Aktualności z życia szkoły

Multimedialna wystawa prac kształtujących poczucie patriotyzmy.

W ramach projektu edukacyjnego, przy współpracy z Samorządem Uczniowskim, młodzież naszej szkoły wykonała plakaty o treściach patriotycznych, upamiętniające 3 maja oraz Dzień Flagi. Święto Narodowe Trzeciego Maja jest to polskie święto państwowe obchodzone  w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja  1791 roku , natomiast Dzień Flagi Narodowej obchodzimy 2 maja. W tych trudnych czasach staramy się kierować słowami  Jana Pawła II „Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu (…) Ojczyzna jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli i jako taka, jest też wielkim obowiązkiem.”

Uczniowie,  którzy przysłali swoje prace zostaną docenieni oceną celującą w ramach korelacji międzyprzedmiotowej  z geografii, biologii i informatyki.