Aktualności z życia szkoły

OTWARCIE  ZIELONEGO SERCA SZKOŁY

,,Głównym celem szkoły jest tworzenie ludzi zdolnych

do robienia nowych rzeczy, a nie tylko powtarzanie tego,

co zrobiły inne pokolenia,,
 – Jean Piaget

W dniu 13.2023r. (piątek) o godz. 10.00 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie, dzięki udziałowi w projekcie ,, Zielone Serce Szkoły” odbyło się uroczyste otwarcie ekopracowni . Projekt współfinansowany był ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Szczecinie  oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie realizowane w szkole pod nazwą : Ekoazaradni, ekozorientowani- ekofajni trwało już od czerwca roku szkolnego 2022/2023 i będzie kontynuowane przez kolejny rok szkolny.  Uroczyste otwarcie zaszczycili swoją obecnością Pan Starosta Józef Malec, Pani Wice Starosta Joanna Piwińska oraz przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Pan Andrzej Grzana kierownik zespołu do  spraw obsługi wniosków. W ramach dofinansowania wykonany został remont  sali oraz zakup mebli, wielu pomocy dydaktycznych w tym dygestorium, mikroskopów i monitora interaktywnego.