Aktualności z życia szkoły

SPACER EDUKACYJNY – „KASZUBSKA 28”

W dniu 17 października 2023 r. uczniowie klasy II TH wzięli udział w spacerze edukacyjnym w Areszcie Śledczym w Szczecinie w ramach projektu  „Kaszubska 28” realizowanego wspólnie z  Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie.

W pierwszej części spotkania pracownik Instytutu Pamięci Narodowej p. Marcin Łatacz przybliżył uczniom historię więziennictwa w czasach stalinowskich. Na koniec prelekcji uczniowie obejrzeli poruszający film o Ryszardzie Staszkiewiczu ps. „Łoś” żołnierzu V Brygady Wileńskiej Armii Krajowej, który przebywał w Więzieniu Karno-Śledczym w Szczecinie. Film na chwilę przeniósł uczniów w rzeczywistość czasów stalinowskich.

Następnie uczniowie udali się na spacer edukacyjny po Areszcie Śledczym w Szczecinie – Kaszubska 28, podczas którego pracownik Instytutu przybliżył im historię tego szczególnego, w powojennej historii Szczecina, miejsca. Poza zwiedzaniem miejsc aresztu uczniowie mogli zobaczyć jak wygląda praca służby więziennej, odbyli krótkie spotkanie z pracownikiem działu ewidencji oraz zostali zaproszeni przez dowódcę zmiany do wartowni. W trakcie spaceru zwiedzili wewnętrzny dziedziniec oraz podziemia Pawilonu B, gdzie mieści się cela śmierci, w której w latach 1946-1955 wykonywane były wyroki śmierci orzeczone przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Szczecinie, wykonywane poprzez strzał w tył głowy, między innymi na żołnierzach podziemia niepodległościowego. Cela śmierci w dzisiejszym Areszcie Śledczym w Szczecinie stała się  miejscem pamięci ofiar komunistycznego terroru. Na ścianie Aresztu Śledczego w Szczecinie umieszczono tablicę upamiętniającą osoby przetrzymywane i zamordowane z powodów politycznych w tym budynku w latach 1945–1955. Od 1955 roku jednostka pełniła funkcję Więzienia Centralnego, sprawując nadzór nad innymi tego typu ośrodkami działającymi w regionie. W 1970 roku zmieniła nazwę na Wojewódzki Areszt Śledczy, a sześć lat później przekształcono ją w Areszt Śledczy w Szczecinie. To tutaj m.in. 13 grudnia 1981 roku osadzano internowanych działaczy opozycji antykomunistycznej i członków „Solidarności”.

Kamila Oźmińska

Agnieszka Temkowicz