Aktualności z życia szkoły

Projekt Drużyna „Inki”

W dniu 17 listopada br., uczniowie naszej szkoły wzięli udział w projekcie Drużyna „Inki”.

Zajęcia składały się z dwóch części. W pierwszej uczestnicy poznali życie  Danuty Siedzikówny ps.„ Inka” oraz jej rodziny. Po historycznym wstępie, w drugiej części lekcji,  odbyło się teoretyczne i praktyczne szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej. Historia uczy wrażliwości na drugiego człowieka, historia pokazuje, że dobro i piękno możemy tworzyć blisko nas. Historia Danuty Siedzikówny Inki uczy nas troski o drugiego człowieka. Projekt jest realizowany przez Biuro Przystanków Historia przy współpracy z oddziałami IPN.

Kamila Oźmińska