Aktualności z życia szkoły

Rozstrzygnięcie konkursu jesienno –halloweenowego

Samorząd Uczniowski  naszej szkoły,  w ramach szerzenia tolerancji i otwartości na inne kultury, rozwijania zdolności manualnych oraz współpracy z rodzicami, zorganizował  konkurs
o tematyce jesienno – halloweenowej . Uczniowie wszystkich klas zaprezentowali swoje prace na holu szkolnym. Do dnia 24 października  komisja konkursowa miała wybrać i nagrodzić zwycięzców. Wybór okazał się bardzo trudny ponieważ wszystkie wykonane i zaprezentowane prace były na wysokim oraz wyrównanym poziomie. Gratulujemy  i dziękujemy uczniom  za zaangażowanie oraz wykonanie pięknych prac.

Zwycięzcami zostały klasy:

Miejsce I ex aequo zajęły klasy I TZ i II TZ

Miejsce II  zajęła klasa IV TZ

Miejsce III ex aequo zajęły klasy II LO i III TH

W kategorii indywidualnej w ramach rozwijania kompetencji informatycznych należało on-line ułożyć puzzle w trzech poziomach trudności, decydującym kryterium oceny był czas.

W tym roku mistrzami w poziomach zostali:

W poziomie trudnym Roman Woropaj klasa I LO

W poziomie średnim Berenika Durecka klasa I TH

W poziomie łatwym Michał Woźnicki klasa IV TB