Aktualności z życia szkoły

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

W dniu 19 lutego 2019 roku w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz stypendystom Ministra Edukacji Narodowej  na rok szkolny 2018/2019.
W uroczystości uczestniczyli Wicewojewoda Zachodniopomorski pan Marek Subocz
oraz Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty pan Jerzy Sołtysiak.

            Stypendia otrzymali uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie:
Anna Banak
z klasy III Technikum (technik organizacji reklamy) i Radosław Cyburt
z III klasy Liceum Ogólnokształcącego.

            W dniu 25 lutego 2019 roku  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, odbyło się spotkanie ze stypendystami oraz opiekunami/dyrektorami szkół Powiatu Kamieńskiego, którzy z rąk Starosty Kamieńskiego, Józefa Malca, Wicestarosty Kamieńskiego, Joanny Piwińskiej oraz z rąk członków zarządu Powiatu Kamieńskiego – otrzymali wyróżnienia
w postaci listu gratulacyjnego oraz skromnego upominku.

            Stypendium Prezesa Rady Ministrów ma charakter motywacyjny. Otrzymują je uczniowie szkół, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości, uzyskujący promocję
z wyróżnieniem i najwyższą w danej szkole średnią ocen lub uczniowie, którzy wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach co najmniej dobre.
Gorąco gratulujemy tegorocznym Stypendystom PRM!

 

Żródło:

www.kuratorium.szczecin.pl

www.kamienskie.info