Aktualności z życia szkoły

Warsztaty Startup Shaker  w naszej szkole

W dniach 12 i 13 czerwca odbyły się w naszej szkole warsztaty na których uczniowie II i III klasy Liceum mogli zaprojektować swoje innowacyjne biznesy.
Centrum Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Marszałkowskiego we współpracy ze Startup Academy Rozpoczęło kolejną serię warsztatów z przedsiębiorczości – Startup Shaker. Podczas dwudniowych zajęć młodzież miała okazję przetestować swoje pomysły biznesowe na usługi, produkty, rozwiązania IT i inne przedsięwzięcia. W niedalekiej przyszłości mogą z nich powstać dynamicznie rozwijające się startupy.

Podczas warsztatów zespoły ambitnych uczniów z czterech miejscowości Pomorza Zachodniego stawią czoła wyzwaniom, których celem będzie stworzenie szczegółowego planu dla swojego startupu. Proces ten obejmie etapy od generowania pomysłu na biznes, poprzez projektowanie modelu biznesowego, strategii marketingowej, aż do przygotowania prezentacji inwestorskiej.
Organizatorzy zapewnili dla uczniów naszej szkoły solidną dawkę merytoryki i wiele użytecznych wskazówek.
Warsztaty były prowadzone przez doświadczonych praktyków i trenerów Startup Academy z Warszawy.
Konrad Kaczmarczyk – przedsiębiorca, oraz Kacper Różyński – wiceprezes funduszu inwestycyjnego, nadzorowali rozwój pomysłów młodzieży i udzielali im cennych informacji zwrotnych oraz doradztwa w celu doskonalenia ich projektów.
Dzięki uczestnictwu w warsztatach młodzi ludzie z zachodniopomorskich szkół ponadpodstawowych zyskali nowe kompetencje w zakresie budowania innowacyjnych i skalowalnych firm.
Młodzież miała okazję zweryfikować, czy ich pomysły mają szansę na zaistnienie na rynku bez dużych nakładów finansowych.
Przedsiębiorczość zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem, ale dzięki stosowaniu metod pracy typowych dla startupów, można je zminimalizować. Szybkie potwierdzenie, czy dany projekt znajdzie klientów i osiągnie sukces, to cenna informacja.
Przedsiębiorczość jest silnym motorem rozwoju społeczno-gospodarczego, dlatego cieszę się, że młodzież Pomorza Zachodniego jest tak entuzjastycznie zaangażowana w program Startup Shaker – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. – Dzięki temu projektowi stwarzamy warunki, by młodzi ludzie mogli rozwijać swoje pomysły i zdobywać praktyczne umiejętności potrzebne w biznesie.
Warsztaty to inwestycja w ich przyszłość. Dobry start do tworzenia kolejnych innowacyjnych przedsięwzięć w naszym regionie.
Warsztaty Startup Shaker odbywają się w ramach projektu „Pomorze Zachodnie – gdzie biznes łączy się z nauką”. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa I Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie, Działanie 1.18 Tworzenie i rozbudowa regionalnego systemu innowacji.