Aktualności z życia szkoły

WEŹ ZE SOBĄ MIŁE SŁOWO I PODAJ DALEJ! – ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień obchodzony jest corocznie 21 listopada. Święto wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, a jego głównym celem jest uwrażliwienie społeczeństwa na życzliwość i wzbudzanie w ludziach pozytywnych emocji. Bycie życzliwym daje radość innym, ale także ma bardzo duży wpływ na nas samych. Sprawia, że jesteśmy bardziej otwarci na ludzi i uczy nas empatii, ułatwia w nawiązywaniu kontaktów, sprawia, że mamy więcej znajomych i przyjaciół, łatwiej wybaczamy, jesteśmy bardziej tolerancyjni, lepiej radzimy sobie w trudnych sytuacjach, cieszymy się z drobnych gestów. Na dowód swojej życzliwości w tym dniu uczniowie klasy II Technikum (technik hotelarstwa) wraz z wychowawcą przygotowali akcję informacyjną na holu szkoły i podzielili się pozytywnymi afirmacjami – karteczkami z miłymi słowami, zachęcając do zerwania kartki i podania dalej. Wspólnym pomysłem było również założenie ubrania w tym dniu, w kolorze niebieskim, aby zaakcentować obchodzone święto. Uczniowie starali się zachęcić nie tylko całą szkolną społeczność do bycia życzliwymi dla innych, ale też dla siebie samych i przygotowali na godzinie wychowawczej słoiczki życzliwości z pozytywnymi myślami i pozdrowieniami, które podarowali sobie nawzajem. Akcja związana jest z udziałem klasy II TH w ogólnopolskim projekcie EMP@TYCZNA KLASA
i z miesięczną misją zaplanowaną w listopadzie.

Agnieszka Temkowicz