Aktualności z życia szkoły

WIEDZA W PRAKTYCE – ZAJĘCIA W PRACOWNI „AKADEMIA PRZYSZŁEGO HOTELARZA”

20.01.2022 r. w odbyły się praktyczne zajęcia w szkolnej pracowni – Akademia przyszłego hotelarza, w której znajduję się recepcja hotelowa oraz hotelowa jednostka mieszkalna. Celem zajęć było zaprezentowanie i przećwiczenie procedury ścielenia łóżka metodą standardową, europejską i amerykańską oraz procedury sprzątania jednostki mieszkalnej na czysto. Uczennice klasy III Technikum miały okazję do wykazania się wcześniej nabytą wiedzą i umiejętnościami w zakresie przebiegu powyższych procedur. Zajęcia w szkolnej pracowni są atrakcyjną formą utrwalania zdobytej wiedzy na zajęciach teoretycznych.

Szkolna pracowania Akademia przyszłego hotelarza powstała w ramach realizacji projektu „Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Agnieszka Temkowicz